שוועה - למען זכויות האדם וצדק חברתי
  www.human.022.co.il
Yossi Amram יוסי עמרם
יום ו', י’ בחשון תשע”ט
    אודות  |  דף הבית  |  הרשמה לרשימת תפוצה  |  יצירת קשר  
על התקשורת, חופש העיתונות, חופש הביטוי וזכות הציבור לדעת שמעתם ? התקשורות מבוססת על חוקי חופש הביטוי וזכות הציבור לדעת, חופש הביטוי הנו אבן יסוד בכל מדינה דמוקרטית ונגזר מן התפיסה הדמוקרטית המהווה תנאי מרכזי בהגשמתה, חופש הביטוי מכונה בפסיקה הישראלית "זכות עילאית", חופש הביטוי הוא הזכות לבטא את עצמנו מבלי שיוטלו הגבלות על עצם ההתבטאות, על תוכנה ועל צורתה, לחופש הביטוי יש חשיבות מרובה הן במישור האישי והן במישור החברתי, על כן כל התערבות של פוליטיקאים ובעלי עניין בשידור הציבורי זה נוגד לערכי וחוקי התקשורת והדמוקרטיה, וכמוכן פגיעה באימון ואמינות המידע התקשורתי שישודר או יפורסם בכל דרך, דבר שאינו מקובל במדינה דמוקרטית. אחד האישורים המתועדים והמצוטטים ביותר לקיומו של חופש הביטוי הוא פסק הדין של שופט בית המשפט העליון, מר שמעון אגרנט, בעתירת עיתון קול העם לבג"ץ בשנת 1953, נגד שר הפנים, שדרש את סגירת העיתון, וכבוד השופט דחה בקשת שר הפנים לסגור את העיתון מחוסר סיבה מוצדקת כחוק, וכי הסיבה בגינה רצה שר הפנים לסגור את העיתון הייתה פוליטית בלבד ולא בגין כל עבירה על החוק . לאחרונה ואחרי עמל רב, שומעים לצערנו על רצון פוליטיקאים בכירים לבטל את תאגיד השידור הציבורי החדש המחליף את רשות השידור הקיימת מתוך רצון לייעל ולחדש ולעשות טוב יותר בתחום התקשורות הציבורית הממלכתית המייצגת את מדינת ישראל וכל סוגי אזרחיה ובכל תחום ועניין על פי חוק התקשורת, במישרין או בעקיפין, ראש ממשלת ישראל מר ביבי נתניהו הנכבד על פי המתפרסם בתקשורת ועל פי דעת חברי כנסת מבית המחוקקים הוא ולא אחר היוזם לביטול או הקפאת תאגיד השידור הציבורי החדש שהוא היה אחד האנשים שהמליצו על הקמתו ותמך והצביע בעדו, והסיבה ליזמתו על פי הנטען סיבה פוליטית בלבד ולא מקצועית או כל סיבה אחרת, וזה לאחרי שהושקעו מיליוני שקלים בהקמת התאגיד החדש עבור גיוס עובדים ותוכניות חדשות עבור השידור שישדרו כשיתחילו לשדר. במדינת ישראל מעידים כי אכן זוהי מדינה שיסודותיה דמוקרטיים, וכי יש להימנע ככל האפשר מלהגביל את חופש הביטוי, ואחד החוקים שנתקבלו הוא כבוד האדם וחירותו, שביסודו גם חופש הביטוי, כדברי השופט אהרון ברק "ביסוד כבוד האדם מונח גם חופש הביטוי, כבודו של אדם כאדם נפגע אם אין נותנים לו להביע את אשר על ליבו ואם אין נותנים לו להתפתח על ידי שמיעת דעותיהם של רבים", ספר הפרקליט מא' עמ' 271 , על כן הגבול של חופש הביטוי הוא כיבוד זכויותיו של הזולת והמוניטין שלו (הגנה מפני לשון הרע) , פגיעה בביטחון המדינה, פגיעה בסדר הציבורי בשלום הציבור והמוסר הציבורי, ואלו דברים שלא קיימים בטענותיהם של חברי כנסת וראש ממשלת ישראל שהוא שר התקשורת ואחרים התומכים בעמדתו לסגור או להקפיא את תאגיד השידור הציבורי החדש שאמור להתחיל לפעול מתחילת שנת 2017 ולייצג את מדינת ישראל בתחום התקשורות הממלכתית. בשבוע הבא הכנסת חוזרת לעבודתה לאחרי חופשה ארוכה, ואחד הדברים שתדון עליהם בוועדת הכלכלה הוא השידור הציבורי ונושא תאגיד השידור הציבורי החדש, וכולי תקווה כמו רבים מאזרחי המדינה שתצא מכנסת ישראל הבשורה שתבשר כי התאגיד הציבורי החדש יפעל כנדרש מתחילת השנה הבאה ולטובת המדינה וכל אזרחיה ולא רק לטובת חלק מאזרחי המדינה שרוצים לשלוט בתקשורות לטובתם. בברכה, יוסי עמרם . פעיל בארגוני זכויות האדם והתנועה למען איכות השלטון בישראל
15:51 (28/10/16) Yossi Amr.