שוועה - למען זכויות האדם וצדק חברתי
  www.human.022.co.il
Yossi Amram יוסי עמרם
יום ד', ה’ בניסן תשע”ח
    אודות  |  דף הבית  |  הרשמה לרשימת תפוצה  |  יצירת קשר  
השתתפתי בדיון שהתקיים בכנסת ישראל בוועדה המיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור ביום שני 26/6/2017 בנושא: שקיפות בעבודת עובדי ונבחרי ציבור עם חברות לובי ובעלי אינטרסים מסחריים. מדובר בדיון מעקב והמשך לדיונים קודמים בנשוא השחיתות הציבורית ובשפת עמך מדובר בקומבינות של שוחד בחירות והונאה ומרמה וניצול קשרים פוליטיים לרעה, וזה קורה בכנסת ישראל, וקורה במשרדי ממשלה שונים, וקורה בראשיות המקומיות, ובהרבה מקומות בשירות הציבורי. יש גוף במדינה הנקרא נציבות שירות המדינה שהוא הממונה על נהלי העבודה ותנאי העבודה בשירות הציבורי, ולאחרי עצמאות של 70 שנה מאז קמה המדינה נזכרו בנציבות שירות המדינה ומדינת ישראל להקים את הדבר הנכון הקיים בכל מקום בעולם ונשכח במדינתנו הנקרא "הקוד האתי" , ועכשיו לאחרי שיש קוד אתי צריכים לדעת מה יכלול הקוד האתי ומה לא, ועל מי יחל מעובדי ציבור ועובדי מדינה ונבחרי ציבור ועל מי לא, וברור נושא השדלנות בכנסת החלק העיקרי בקוד האתי, כי השדלנים או בשמם המוכר "לוביסטים" הם שליחים של טייקונים ואנשי עסקים ונציגי ראשי ראשיות וארגונים ועמותות פוליטיים, והשדלנים הללו ברובם שייכים למפלגות בכנסת ומקורבים מבכירי אותן מפלגות כמו שרים ויושבי ראש הוועדות או מקורבים מחברי מרכז של אותן מפלגות בכנסת או בעצמם חברי מרכז מפלגות, והשדלנים הללו מנצלים מעמדם או הכוח של מי ששלח אותם בכדי להשפיע על חברי כנסת בעבודתם ובתפקידם והצבעות שלהם במיוחד בדיוני הוועדות בכדי שיהיו ההצבעות לטובת שולחם של השדלנים ובכך גורמים לחברי כנסת לעשות דבר נגד שליחות שלהם ונגד אזרחי המדינה ולטובת אדם אחד או כמה אנשים בעלי אינטרס שהתועלת מהם רק לעצמם בלבד וברו לרעת אזרחי המדינה, והשדלנים של בכירים בראשיות המקומיות לא פחות עושים בלגאן בכנסת ובמשרדי ממשלה בזה שמגיעים לכנסת או למשרדי ממשלה שונים ודורשים דברים עבור שולחיהם בתמורה לתמיכת אותם בכירים בראשיות בבחירות בחברי כנסת ובמפלגות שלהם בבחירות לכנסת, כלומר שוחד והונאה ומרמה וניצול קשרים פוליטיים וסמכויות ומשרות לרעה, על כן הגיע הזמן שהשדלנים יחשפו את פרצופם האמתי למען מי עובדים ובשליחות מי מגיעים לכנסת ולמשרדי ממשלה שונים ועושים עבודתם, והגיע הזמן להעניש כל עובד ציבור במשרדי הממשלה או נבחר המכהן בכנסת העושה רצון השדלנים בניגוד לחוק או לטובת שולחיהם של השדלנים ולרעת אזרחי המדינה, כי נבחר ציבור בכנסת או עובד ציבור במשרדי הממשלה או בכירים בראשיות המקומיות הם שליחי אזרחי המדינה החייבים לעשות למען כלל אזרחי המדינה ולא רק למען עצמם ולמען כמה אנשים ספורים על האצבעות מבין כל אזרחי המדינה, די ומספיק ! בדיון הזה כמו בכל דיון דיברתי ואמרתי את דעתי כפעיל חברתי מעל 15 שנים וחבר ופעיל בארגונים חברתיים ובתנועה למען איכות השלטון, כלומר מכיר תופעת השדלנים ועסקני הקומבינות מקרוב ומבין גדול הנזק שלהם לאזרחי המדינה, כמובן דבריי שדיברתי היו בנושא הדיון בלבד כלומר בנושא שחיתות ציבורית בוועדה המיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור . ובנושא "הקוד האתי בנציבות שירות המדינה" הדבר שיביא לחסימת התנהלות והתנהגות פעילים פוליטיים ושדלנים של אנשי עסקים ונציגי רשויות מקומיות העושים כרצונם בכנסת ובמשרדי ממשלה שינים בגלל זיקתם הפוליטית או קשרים אישיים עם בכירים בממשלה או לחברי כנסת, דבר המהווה עבירה על החוק והפלייתם של אזרחים רבים לרעה. דבריי תראו ותשמעו בתיעוד הרצ"ב בהמשך . ולסיכום, הדיון בא להדגיש בקצרה הדברים הבאים: כל מי שיש לו קשרים עם אנשי רשויות החוק ומשרדי ממשלה או עם חברי כנסת מקבל כרצונו כל אשר ירצה, ומי שאין לו קשרים שימשיך לעשות שמניות באוויר ואולי כן יקבל ואולי לא, ומקווים שהקוד האתי יצא לפועל כנדרש, ומקווים שממשלת ישראל תאכוף את החוק ונהלי הקוד האתי כנדרש בכדי למנוע קומבינות פוליטיות והפליית אזרחי המדינה לרעה וגם אם לא יכולה לעצור את השחיתות הציבורית לפחות תחליש אותה במידה מסוימת בזכות הקוד האתי. ודבריי שתשמעו בתיעוד הרצ"ב בהמשך מדברות בעד עצמן ואין טעם להדגיש כאן בכתב, ואמשיך אני וארגונים שאני מייצג בכנסת ובכל מקום ללחם בשחיתות הציבורית ובהפליה לרעה ובניצול משרות בשירות הציבורי לרעה עד שהצדק ינצח , כי אסור לאבד תקווה, נעשה ונצליח, אמן. בברכה, יוסי עמרם . מנהל פורום חברתי "שוועה – למען זכויות האדם וצדק חברתי" פעיל בארגונים חברתיים ובתנועה למען איכות השלטון בישראל.
22:33 (27/06/17) Yossi Amr.