שוועה - למען זכויות האדם וצדק חברתי
  www.human.022.co.il
Yossi Amram יוסי עמרם
יום ד', ה’ בניסן תשע”ח
    אודות  |  דף הבית  |  הרשמה לרשימת תפוצה  |  יצירת קשר  
עובד ציבור הוא כל אדם העוסק במשרה בשירות הציבורי, ובכל תחום ותפקיד, בין אם התפקיד בראשיות המקומיות (עירייה, רשות מקומית, מועצה מקומית) או במשרדי ממשלה השונים, וגם עובדי חברות ציבוריות ותאגידים ציבוריים, וכן גם עורכי דין ואנשי משטרה ואנשי מערכת הביטחון וחברי כנסת ושרי ממשלה, גם עורכי דין ואנשי תקשורת ואפילו נהג אוטובוס נחשבים לעובדי ציבורי, ועובד ציבור הוא העובד במשרה וכחוק בתפקידו על פי חוק נציבות שירות המדינה או כל חוק אחר כולל חוקי ודיני עבודה השונים בארץ המסוכם עליהם בהסתדרות וארגוני העובדים השונים. ואדם פרטי או אזרח רגיל, הוא כל אדם שאינו עובד כחוק במשרה ציבורית במוסד ציבורי המשתכר מכסף הציבור. עובד ציבור המתנכל לאדם פרטי ופוגע בפרטיות שלו או בזכויות שלו בכל דרך בסתר או בגלוי הוא עובר על חוק הגנת הפרטיות וגם עובר על החוק בהרבה סעיפים שונים בחוק הפלילי כגון הפרת אימונים, ניצול משרה לרעה, עובר על טוהר המידות, הוצאות דיבה ולשון הרע, והענישה חמורה על כך על פי חוק, ובמקרים רבים תשלום פיצוי כספי לאזרח הנפגע וגם הרחקת עובד הציבור מתפקידו. עובד ציבור שנפגע לא בצדק מאזרח רגיל בכל דרך זכותו לתבוע את האזרח על פי חוק וגם לדרוש ממינו פיצוי כספי ולהענישו על פי חוק, אבל התביעה נגד האזרח הרגיל לא תהיה מוצדקת אם הוגשה נגדו בגין התבטאותו ברבים או פרסום בתקשורת של אזרח רגיל נגד עובד הציבור בגין מעשים לא חוקיים שביצע עובד הציבור בתחום תפקידו או בגין הגעתו לתפקידו כעובד ציבור בדרך לא חוקית. רצ"ב בסוף הכתבה מידע המסייע לאזרחים רגילים וגם לעובדי ציבור להגן על זכויותיהם אם נפגעו מעובדי ציבור בשירות הציבורי. נושא חופש הביטוי הוא זכות יסוד על פי חוק, וכולל בין היתר את הזכות לקבל ולמסור מידע, ולהשמיע ולשמוע דעות והשקפות באופן חופשי, וההגנה על חופש הביטוי חשובה דווקא במקרים של ביטויים קשים ומקוממים, וחיונית במיוחד להגנה על זכויות האדם בין אם הוא אדם פרטי או עובד ציבור, אבל כשמדובר באדם פרטי שנפגע מעובד ציבור בגלל חשיפת מידע אודותיו שעלול להביא לענישת אותו עובד ציבור בכל דרך על פי חוק או הרחקתו מתפקידו כאן המצב הופך למצב המחייב מתן הגנה ותמיכה והגנה בכל דרך לאזרח חושף השחיתות או הנפגע מכל עובד ציבור, וחובה הטיפול בעובד הציבור שסרח או ביצע כל עבירה מכל סוג בתחום תפקידו על פי חוק בכל דרך בכדי שיהיה שיעור לכל עובד ציבור אחר בכל מקום שילמד שאם לא ישמור על טוהר המידות וישמור על החוק ועל שליחות ציבורית טובה בתחום תפקידו הוא יהיה הבא בתור להיחשף ולהיענש בחומרה על פי חוק. על כן האיזון המתבקש בין זכות הציבור לדעת, לבין זכות נבחרי הציבור לפרטיות, הוא איזון יחסי. דינו של איש ציבור כאדם המשפיע על חייהם של רבים אחרים אינו כדינו של האדם הפרטי העושה בעיקר למען ביתו, לכן, ''פרטיותו'' של איש הציבור, פרטיות עליה הוא מרצונו וויתר עם הגשת מועמדותו לבחירת הציבור, תהא נפגעת מראש, ביודעין ומתוך בחירה, לכן הבדיקה בציציותיו של נבחר הציבור ראוי שתהיה חמורה יותר מאשר במקרה של האדם הפרטי, וכל עובד ציבור צריך להיות מודע לכך מראש מלפני כניסתו לעבודתו בשירות הציבורי או בחירתו כנבחר ציבור בשירות הציבורי. הרבה שואלים היכן עומד הגבול בין לשון הרע לחופש הביטוי במיוחד נגד עובדי ציבור בכל אשר הם ועל פי חוק ייסוד חופש הביטוי וזכות הציבור לדעת, ברור יש בלבול בין הדברים, אם נשפוט על פי ההלכה וכל דת ודין יש בעולם, אסור איוסר מוחלט לדבר לשון הרע על כל אדם יהיה אשר יהיה בין אם הוא אדם ואזרח פרטי או עובד ציבור, אפילו לדבר טוב על האדם מאחרי גבו או בתקשורת ללא ידיעתי והסכמתו מראש אסור ונחשב ללשון הרע, כי אולי הכוונה טובה מפרסום מידע אודות אדם, אבל המידע עלול לפגוע בפרטיות האדם או בזכויות שלו בכל דרך ובכך יצא שכרו בהפסדו של המפרסם או המדבר לטובת כל אדם ללא ידיעתו או הסכמתו מראש, ועל כן רצוי ומבורך לשבח אנשים ולפרגן להם בכל דרך וזה סוג של אהבת חינם אבל בזהירות בכדי לא לחשוף מידע אישי הקשור באודותיהם או עסקיהם או עניינים אישיים שלהם ובכך לפגוע בפרטיות שלהם או בזכויות שלהם או בכל אשר יש להם בציבור או בכל מקום שייכים לו בחייהם וגם בכך עוברים על חוק הפרטיות שאוסר על כל אדם יהיה אשר יהיה לדבר דבר או לחשוף דבר על אדם אחר הנוגע בפרטיות שלו או עברו או חיים פרטיים ומשפחתיים שלו, גם אם זה בא מתוך כוונה טובה, כי טוב לזכור ש- "הדרך לגיהינום סלולה בכוונות טובות" , ועל כן להיות זהירים בדברינו לטוב כמו זהירות שלנו בדברינו לרע, כי אף אחד לא יודע מראש מה יהיו תוצאות הדברים מדברינו שנדבר על האדם. דין לשון הרע על פי חוק וסדר דין, המצב שונה לחלוטין מהמצב הדתי והמוסרי, על פי חוק אסור לדבר רע על אף אדם ולפגוע בשמו הטוב או בזכויות שלו או בכבודו בכל דרך, כמו לפי דין תורה רק המצב כאן מתחיל להיות שונה כאשר מדובר בעובד ציבור, כי החוק האזרחי המוכר בכל העולם מתיר לכל אזרח לבקר כל עובד ציבור ולדבר בגנותו ולחשוף עבריינות לו או שחיתות שלו ברבים בתקשורת ובכל מקום על פי חוק התקשורת חוק ייסוד חופש הביטוי וזכות הציבור לדעת, גם אם עובד ציבור נמצא בגדר חשוד ועוד לא נשפט בבית משפט מותר לבקר ולדבר ולפרסם על עובד ציבור המוגדר כחוק עובד ציבור הנושא במשרה ציבורית ומקבל שכרו כחוק בהתאם למשרתו בשירות הציבורי, כי עובד ציבור מקבל שכרו מכסף הציבור במקום עבודתו בכדי לשרת את הציבור בנאמנות ואמינות ומקצועיות ולשמור על טוהר המידות וגם חייב להגיע לתפקידו בדרך המקובלת על פי חוק ולא על דרך הקומבינה או שוחד וללא כל השכלה או כישרונות, כי ברוב המקרים החוק בא לקראת האזרח מפרסם המידע וחושף מעשיו של עובד הציבור בנושא שחיתות או כל עבירה אחרת, כי בכך מסייע בסיום החקירה וחשיפת כל מידע נגדו ברבים ומביא לסיום כל פרשה קיימת בעניינו או לזיכוי של עובד הציבור וניקוי שמו לטובה והסרת העננה השחורה מעל ראשו או להרשעתו והצדקת כל מידע פורסם נגדו, וברור יקומו החכמים שיגידו מה פתאום, אסור לרכל או לדבר לשון הרע על כל אדם, ואני אומר נכון, אבל אם עובד ציבור שעוסק בשליחות ציבורית ומקבל משכורת מכסף הציבור בכדי לשרת את הציבור בנאמנות לא עושה את עבודתו כנדרש וסתם צבוע המוכר סיפורים לאנשים או עוסק ורכילות ושקרים וסכסוכים או לקבל משרתו בדרך לא חוקית על דרך הסכמי בחירות וקומבינות אז כיצד אפשר לשתוק לאדם כזה ? ואם לא נפרסם עליו כל דבר ונחשוף הכביסה המלוכלכת שלו כיצד הציבור יידע שהשליח שלו החי מכספו לא שווה את השליחות ולא זכאי כחוק וכדין לשקל אחד ? לכן חשיפת המידע צריכה להיות בצדק ובאמת ולא סתם להעליל עלילות על עובד ציבור יהיה אשר יהיה, ובגדר המקובל בחוק כמובן, כלומר אסור לחדור לפרטיות של האדם וענייני משפחתו וכל דבר אחר שלא קשורים לנושא שליחות שלו הציבורית, כי כל חריגה בפרסום המידע אודות כל עובד ציבור שלא קשורה בשליחות הציבורית שלו היא עבירה פלילית בהתאם לחוק השמירה על הפרטיות, לכן מותר לבקר ומותר לדבר על התפקוד של עובד ציבור ועל דרך הגעתו לתפקידו לטוב או לרע, וגם חובה לפנות לרשויות החוק או לכל גוף מטפל בעבריינות ציבורית ושחיתות בכדי לקבל יעוץ ועזרה מהם וגם בכדי לטפל בעובד הציבור העבריין או המושחת המנצל משרתו לרעה או לא עושה את המוטל עליו כנדרש או בכלל לא ראוי להיות במשרתו ונמצא בתפקידו על דרך שוחד וקומבינות או כל הסכם אחר עם הממונים עליו כפי שקיים המצב לצערנו הרב בראשיות המקומיות ומשרדי ממשלה השונים ובתאגידים הציבוריים בכל רחבי הארץ. נכון כל אדם זכותו לדבר ולפרסם את דעתו על כל עובד ציבור, אבל מן הראוי לפני שמפרסמים דבר על כל אדם להתייעץ עם בעל מקצוע מומחה כמו אנשי תקשורת או עורך דין או נציג ארגון חברתי שעוסק במלחמה בשחיתות ועבריינות ציבורית, כי לצערנו הרב המושחתים והעבריינים הרבים בראשיות המקומיות ובמשרדי ממשלה מתרברבים וחוגגים על גב הציבור בכסף של הציבור ומנסים בכל דרך לסתום את הפה של כל אזרח פותח את פיו ומנסה להתלונן או לדבר בגנות עובד ציבור שפגע בו או מנצל את משרתו לרעה או לא ראוי להיות במשרתו כי הנזק ממינו יותר מהתועלת לציבור, ואף יש עובדי ציבור המשלמים עשרות אלפי שקלים אף לפעמים מאות אלפי שקלים בחלק מהמקרים במיוחד בראשיות המקומיות לעורכי דין בכדי להשתיק פרשות ופרשיות נגדם וללחם בכל אזרח פועל נגדם, על כן אין להירתע או לחשוש או לפחד מעובדי ציבור מהסוג עבריינים או משחתים, כי הם פחדנים וחלשים וכי הם עבריינים ולא הולכים בדרך היושר והאמת, על כן במקום להירתע ולחשוש מהם מן המוטב כן ללחם בהם אבל בדרכים המקובלות על פי חוק, וכן לפרסם עליהם ועל מעשיהם בכל דרך מקובלת על פי חוק, וכל אדם מקבל תביעה מעו"ד שמכר מצפונו בכסף שקבל מעבריין ששילם לו מכסף הציבור בכדי לייצג אותו עבריין עובד ציבור מושחת או עבריין, חובתו אותו אזרח נתבע קודם כל לשבת ולקרוא את הדברים שנכתבו עליו בכתב התביעה היטב ולהבין במה מדובר ולפעול בהתאם על פי חוק, ובמידה ולא יכול לפעול לבדו עליו לפנות באופן מיידי לתנועה לאיכות השלטון ו/או לארגונים אחרים בארץ המעניקים סיוע והגנה לכל אזרח נקלע למצוקה ולמתקפה על ידי עבריינים בשירות הציבורי, ובין הארגונים הללו בנוסף לתנועה למען איכות השלטון יש גם האגודה לזכויות האזרח וגם אגפי הסיוע המשפטי במשרד המשפטים השונים המעניקים סיוע משפטי חינם לחסרי יכולת, וגם אפשר לפנות לארגוני סיוע רבים שיש להם פורומים בפייסבוק וברשתות החברתיות ובאינטרנט, וברו צריך גם לפנות למבקר המדינה בתלונה מסודרת נגד עובד הציבור העבריין שיזם את התביעה נגד אותו אזרח נתבע ולהסביר במה מדובר ולמה נתבע ולבקש ממבקר המדינה לפעול נגד עובד הציבור העבריין ונגד מי שמעסיק אותו, ומספיק לכתוב בשורת החיפוש בגוגל "סיוע משפטי חינם" ואתם תראו כמה קישורים תקבלו להרבה מקומות, אבל שני הארגונים שהדגשתי קודם התנועה למען איכות השלטון והאגודה לזכויות האזרח הם הארגונים הותיקים ביותר והחזקים ביורת בארץ הנלחמים בשחיתות ועבריינות ציבורית ומהגנים על זכויות האזרח, ואני אישית החתום על זה פעיל שנים רבות שלהם וחלק מהם ומכיר את יכולתם מקרוב, אבל גם הארגונים הללו פועלים על פי חוק וקיימים על פי חוק בלבד, ועל כן בכדי לסייע לכל אזרח חובה שהפניה תהיה מקובלת ולא סתם לדרוש מהם סיוע בדבר שאין אפשרות לעשות או לבצע על פי חוק, כלומר ולדוגמה, אם רוצים לטפל בעבריין בשירות הציבורי, חובה לפנות בזמן שהעבריין מבצע את העבירה או סמוך לכך ועם ראיות אחרת כיצד אפשר להוכיח שבוצעה עבירה או קיימת עבירה ? כמוכן במידה ויש אדם נפגע מעבריין בשירות הציבורי חובתו לפנות עם הסבר ברור ומקובל בנושא שלו ואז כן יטפלו בו ויעזרו לו בהתאם לנדרש על פי חוק כמובן נגד העבריין בשירות הציבורי יהיה אשר יהיה במעמדו או במשרתו או בדרגתו או בגודל הן שלו וכספו, העיקר להשתדל תמיד לא להגיע למצב של מלחמה והגנה מול ועם עובדי ציבור במידה ואין לכם היכולת ללחם בהם אלא אם אין לכם ברירה, כלומר אם הם יזמו והם עובדי הציבור פגעו בכם תחילה אז חובתכם על פי חוק וכל דין לקום ולהגן על עצמכם בכל דרך אפשרית על פי חוק ואין לכם ממה לחשוש ולהיפך החשש או הפחד זה יהיה רק לרעתכם ועוד כוח בידו של העבריין המושחת והשפל מהשירות הציבורי שפגע בכם להמשיך להתנכל לכם וגם לאזרחים אחרים, גם אם לא נפגעתם אבל ידוע לכם על מעשה עבריינות ושחיתות במקום עבודה ציבורית קומו ודווחו למבקר המדינה ולמשטרה ולתנועה לאיכות השלטון דחוף ובשקט, ועדיף להעביר גם לגופי תקשורת שונים כל מידע יש בידכם על מעשה שחיתות בשקט ובחוכמה ! רצ"ב בהמשך פרטים של שני הארגונים המעניקים סיוע ועזרה לחושפי שחיתות ולנפגעים מעובדי ראשיות מקומיות ועובדי ציבור בשירות הציבורי, גם אם לא יכולים לעזור הם מכוונים את הפונה אליהם למי לפנות ומה לעשות ולא מפקירים אותו, וזה מניסיוני כפעיל שלהם שנים רבות ואחד מהם. האגודה לזכויות האזרח בישראל . כתובת: רח' נחלת בנימין 75 תל-אביב 6515417 . לפנייה טלפונית: 073-7050752 או 03-5608185, כל יום בשעות 12:30-10:00 . בשעות שבהן אין מענה אפשר להשאיר הודעה ברורה במשיבון ויחזרו אליכם. דוא"ל כללי: mail@acri.org.il . פניות ברוסית מתקבלות בטלפון 073-7050752 או 03-5608185 בימי שני בשעות 11:00-9:00 . -------------------- --------------------- - התנועה למען איכות השלטון בישראל . כתובת: רח' יפו 208 ת.ד. 4207, ירושלים 91043 . טל': 02-5000073 . פקס: 02-5000076 . E-mail: mqg@mqg.org.il -------------------- --------------------- --------------------- --------------------- -------- חברות וחברים, לא להסס לפנות לשני הארגונים הללו בכל דבר ועניין והתייעץ עימם בכל נושא מטריד אתכם או בעניין כל עובד ציבור מזיק או פגע בכם או עובר על החוק בתחום תפקידו ובכלל . מאחל לכולנו רק חיים טובים וכל טוב ורק בשורות טובות נשמע אצל כולם תמיד, אמן. בברכה, יוסי עמרם . מנהל פורום חברתי "שוועה – למען זכויות האדם וצדק חברתי" פעיל בארגונים חברתיים ובתנועה למען איכות השלטון בישראל .
07:47 (14/08/17) Yossi Amr.