שוועה - למען זכויות האדם וצדק חברתי
  www.human.022.co.il
Yossi Amram יוסי עמרם
יום ד', ה’ בניסן תשע”ח
    אודות  |  דף הבית  |  הרשמה לרשימת תפוצה  |  יצירת קשר  
הבחירות לראשיות המקומיות מתקרבות, ודבריי בהמשך חלילה לא מכוונים לכל נבחרי הציבור והמועמדים אלא רק למושחתים והעבריינים ביניהם, כי הרבה נבחרי ציבור ועובדי ראשיות מקומיות ועובדי משרדי ממשלה טובים ומועילים גם לעצמם וגם לאזרחים בכל מקום ותבוא עליהם הברכה. שנת הבחירות לראשיות המקומיות בפתח, מתחילה ממש מסוף חודש אוקטובר, אבל בפועל בגלוי ובסתר כבר התחילה מלפני כמה חודשים מאירועי החגים שהיו כמו פסח ויום עצמאות ואירועי הקיץ שהסתיימו לאחרונה, וברור כולנו קבלנו עשרות הזמנות בכל הדרכים להרמת כוסית לרגל ראש השנה, ולא אהבה בנו אלא אהבה בקול שלנו בכדי לשכנע אותנו שוב נבחרי הציבור כל אחד מהם שהוא האדם הנכון במקום הנכון יהיה אם נבחר בו ובסייעתו, וכל נבחר ציבור חושב שלציבור זיכרון קצר, וחושב עם חבילות מזון ותווי קניה וסיפורי סבתא וחיוכי צבועים והבטחות שקר כרגיל ישכנע את התושבים בכל עיר ובכל מקום לבחור בו ובסייעתו, מאסה ונגעלה נפשנו משחיתות ציבורית ובגידות ושקרים של נבחרי הציבור, ולא כולם חלילה אלא רובם, כולנו שמענו הבטחות וסיפורים מנבחרי הציבור בימי הבחירות ומה קבלנו אחרי הבחירות ? קומבינות ושחיתות והעסקת מקורבים רובם חסרי כל השלכה וכל הנבנה לתפקידים שלקחו על עצמם, ובכדי שלא יהיו בדיחה כל מקורב מנבחר ציבור מעסיק חבילה של עוזרים ועובדים וכולם מקבלים משכורות של עשרות אלפי שקלים בכל חודש מכסף הציבור, העיקר נבחרי הציבור העניקו תמורה בעד מעטפות הכסף שקבלו מאותם אנשים חסרי השכלה וחסרי מצפון וחסרי תבונה בחייהם ברובם ולא כולם חלילה, אחרת המצב שלנו היה יותר טוב בכל תחום ועניין בארצנו בכל עיר ובכל מקום ובכל משרד ממשלתי, ולא היינו שומעים כל יום על פרשת שחיתות חדשה ומעצרים והשפלות לנבחרי הציבור שבחרנו בהם שינהיגו אותנו ויהיו שליחים נאמנים לנו שיעשו למעננו ולא רק למען עצמם ולמען מקורביהם ולמען מי שמתחנף ומשלם להם. מי צריך עובדי מדינה ובכירים בשירות הציבורי ועובדי משרדי ממשלה וראשי רשויות ובכירים ברשויות המקומיות מושחתים? כל יום שומעים על פרשת שחיתות חדשה ומעצרים של עובדים בשירות הציבורי, הנעצרים ומשתחררים, וחלקם שוב נעצרים ושוב משתחררים, גם אם ישתחררו ממעצר מחוסר ראיות זה לא אומר שהם חפים מפשע, ברוב המקרים זה בזכות הקשרים וקומבינות ומעטפות כסף, העיקר בושה לעם שמנהיגיו ושליחיו בשירות הציבורי עבריינים ומושחתים, וזה מחייב את העם בארץ לערוך חשבון נפש ולהתכונן היטב ליום הדין יום הבחירות לכנסת הבא ומתקרב וגם יום הבחירות לרשויות המקומיות גם הבא ומתקרב, ולהפסיק לרוץ לקלפיות כמו כבשים לבחור במי שמוכר סיפורים והבטחות שקר ונוהג בצביעות ואכפת לו רק מאינטרס שלו יום אחרי הבחירות, כל מי שבוחר במושחת או אדם לא ראוי בפועל להיות מנהיג או שליח ציבור הוא שותף שלו לפשע ורשע ! כל מעשה נעשה ללא יסוד בנוי מצדק ואמת ויושר סופו להרס ולקבור את מי שבנה ויזם אותו מעשה, וכל מי שתמך וראה ושמע ושתק למעשה טיפשות ומעשה שחיתות ומעשה עבריינות ושוחד בחירות או כל מעשה אסור בכל רשות מקומית הוא שותף למעשה עבירה וצריך להבין שיבוא על עונשו כחוק ! אני אישית בעד עושר ואושר ושמחה בחיים לכל אדם, ברור לכל ראש רשות וכל עובד ציבור בכיר, ולא רק לאזרחים רגילים, זה טבעי אדם שהגיע לתפקיד בכיר ירצה להתקדם עוד יותר בחייו ולקדם מקורבים שלו ובני משפחתו וזה בסדר, וזה טוב וזה דרכו של עולם, אבל בינינו, חברות וחברים יקרים גם בלי להיות מושחתים ובלי להיות עבריינים אפשר להצליח בחיים, הבעיה של נבחרי הציבור ועוזריהם כשמגיעים לכיסא שוכחים שהם הגיעו לכיסא בכדי לשרת את התושבים שבחרו בהם וגם שלא בחרו בהם, ולא רק לעסוק בפרויקטים ועסקי נדלן ועסקים אחרים רווחיים ולדאוג רק לעצמם ! ואסכם דבריי בדברי חז"ל שאמרו: "סוף מעשה במחשבה תחילה", "חכמים היזהרו במעשיכם", "טוב שם משמן טוב". בברכה, יוסי עמרם . מנהל פורום חברתי "שוועה – למען זכויות האדם וצדק חברתי" . פעיל בארגונים חברתיים ובתנועה למען איכות השלטון בישראל.
18:00 (08/09/17) Yossi Amr.