שוועה - למען זכויות האדם וצדק חברתי
  www.human.022.co.il
Yossi Amram יוסי עמרם
יום ד', ה’ בניסן תשע”ח
    אודות  |  דף הבית  |  הרשמה לרשימת תפוצה  |  יצירת קשר  
לאחרונה פורסמו באמצעי התקשורת תחקירים עיתונאיים שמסתמכים, בין היתר, על ממצאיהן של בדיקות פוליגרף.הנה חמישה דברים שכדאי לדעת על בדיקות פוליגרף בהליכים פליליים:1. מכשיר הפוליגרף מהווה אמנם אמצעי עזר חקירתי המצוי בשימושם של גופי החקירה השונים, אך קיימת הסכמה רחבה בעולם המדעי והמשפטי על כך שממצאיו אינם מהימנים די הצורך. מחקרים בעולם העלו שקיים סיכוי של עד עשרות אחוזים לקבלת תוצאות שגויות. 2. ככלל, בדיקת פוליגרף איננה ראיה קבילה בהליך פלילי. לא ניתן להציג בבית המשפט הדן בהליך פלילי מידע כלשהו אודות בדיקת פוליגרף, ואף אסור להביא בפניו מידע על הסכמה או סירוב של חשוד או עד להיבדק בפוליגרף. 3. יחד עם זאת, בהליכי מעצר לצרכי חקירה ("מעצר ימים"), ובהם בלבד, רשאי בית המשפט לקבל מידע מסוים על בדיקת פוליגרף ועל ממצאיה, משום שבהליכים אלו החוק מתיר לבית המשפט לבחון גם ראיות שאינן קבילות, לצורך החלטה בדבר המעצר בלבד. 4. במסגרת חקירה פלילית לא ניתן לחייב נחקר לעבור בדיקת פוליגרף, אך על פי הנחיות היועץ המשפטי לממשלה ניתן לערוך בדיקה שכזו ככל שהנחקר נתן לכך הסכמה מדעת, ובתנאי שהוסברו לו מהות הבדיקה; מהימנותה; השימוש שניתן יהיה לעשות בממצאי הבדיקה; וזכותו שלא להסכים לעריכת הבדיקה. 5. על פי ההנחיות, במסגרת חקירה פלילית אסור לבצע בדיקות פוליגרף "כלליות" לכל המעורבים הפוטנציאליים, ומותר להציע לנחקר לערוך בדיקה כזו רק אם התגבש חשד ממוקד כנגדו. מתן הסכמה להיבדק בפוליגרף הוא צעד משמעותי שיש לו השלכות משמעותיות מאד לגבי המשך החקירה. עצה שלנו? השימוש בזכות ההיוועצות בסניגור היא חיונית במיוחד לפני קבלת החלטה שכזו. הכתבה באדיבות הסניגוריה הציבורית . בברכה, יוסי עמרם . מנהל פורום חברתי "שוועה - למען זכויות האדם וצדק חברתי"
09:42 (21/01/18) Yossi Amr.