שוועה - למען זכויות האדם וצדק חברתי
  www.human.022.co.il
Yossi Amram יוסי עמרם
יום ו', י’ בחשון תשע”ט
    אודות  |  דף הבית  |  הרשמה לרשימת תפוצה  |  יצירת קשר  
על חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו שמעתם ? חוקי-היסוד של מדינת ישראל . חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו אושר ב-17 במרס 1992, בכנסת ה-12 בכנסת ישראל , חוקי-היסוד של מדינת ישראל . החוק קובע כי זכויות היסוד של האדם בישראל מושתתות על ההכרה בערך האדם, בקדושת חייו ובהיותו בן-חורין. מטרתו של החוק "להגן על כבוד האדם וחירותו, כדי לעגן בחוק-יסוד את ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית". הוא מגן על חיי האדם, על גופו, על קניינו, על חירותו האישית, על זכותו של האדם בישראל לצאת את הארץ ולהיכנס אליה, על פרטיותו ועל צנעת הפרט. יש בחוק זה פסקת הגבלה, הקובעת כי "אין פוגעים בזכויות שלפי חוק זה אלא בחוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל, שנועד לתכלית ראויה, ובמידה שאינה עולה על הנדרש או לפי חוק כאמור מכוח הסמכה מפורשת בו". בחוק כלולה הוראה שעל-פיה הוא מוגן מפני שינויים מכוח תקנות לשעת חירום – לבד ממקרים חריגים, בתנאים מגבילים. רצ"ב קישור בסוף הכתבה זו לפרסום הרשמי של הכנסת לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו !!! המטרה כאן מפרסום המידע על חוק – יסוד כבוד האדם הוא להזכיר לכם דברים חשובים שחובתנו לנהוג בהם ביחסים והקשר בינינו כבני אדם על פי חוק בנוסף לדברים שלמדנו וידועים לנו גם מתורתנו הקדושה כיהודים כלומר אהבת חינם והשמירה על כבוד האדם וזכויותיו כפי שנאמר בתורה : " ואהבת לרעך כמוך " , וכפי שנאמר בפרקי אבות: " ויהי כבוד חברך חביב עליך כשלך " . חברות וחברים , הרבה אנשים מדברים לשון הרע ומזלזלים ולועגים ומעבירים ביקורת ופוגעים אחד ברעהו בכל דרך ולא מבינים כמה מעשיהם ודבריהם חמורים ואסורים על פי חוק וכל דין , הבעיה החמורה ביותר אותם מטיפי מוסר ומספרי סיפורי גבורה וחוכמה בעמודי פייסבוק שלהם ובכל מפגש רכילות בכדי לצייר לעצמם תמונה הכי חיובית עבורם הם ולא אחרים הבעייתיים ביותר ועוברי על החוק - יסוד כבוד האדם וחירותו וכל דין השומר על זכויות האדם , אז חברות וחברים זכרו כולנו בני אדם צלם אלוהים וכל אדם קודש קודשים , ולכל אדם מגיע לכבדו ולא לפגוע בו ובשמו הטוב וברכושו וממונו וכל אשר לו בשום אופן ופנים , ועל זה נאמר: " מה ששנוי עליך, אל תעשה לחברך " ! בברכת ובכבוד רב; יוסי עמרם . חבר ופעיל בארגוני זכויות האדם והתנועה לאיכות השלטון בישראל
10:14 (05/09/14) Yossi Amr.

חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו